Alfons Åberg som inspiration när designstudenter utforskar utomhuslek i Göteborg

Alfons Åberg är inspirationen

Alfons Åberg är inspirationen

Studiebesök på japanska förskolor, workshops med 10-åringar och Alfons Åberg – dessa tre inspirationskällor ligger till grund för utställningen Ut & In som visas på Lagerhuset i Trädgårdsföreningen i Göteborg 31 maj-2 juni.

Studenter från Högskolan för design och konsthantverk, i samarbete med Alfons Åbergs Kulturhus, visar objekt och installationer för utomhuslek och om barnets plats i våra gemensamma utomhusrum.

13 studenter från Child Culture Design, en masterutbildning på Högskolan för design och konsthantverk, har skapat objekt som är både fantasifulla och problematiserande.

 

Alfons Åberg en utgångspunkt

- Vi har hämtat mycket av vår inspiration och grund i historierna om Alfons Åberg. Någon har studerat relationen mellan Alfons och hans pappa, andra har tittat på Gunilla Bergströms sätt att skapa miljöer och stämning med färg och form, för att nämna några perspektiv. En studieresa till Japan, så kallade co-design sessions med 10-åriga elever från International School of the Gothenburg Region och inte minst Alfons Åberg har varit utgångspunkten för våra designprocesser, berättar Marta Szpunar, student på HDK.

Med utställningen Ut & In vill studenterna visa på vikten av att låta barn ta risker i sin lek, och hur viktigt det är med fantasilekar. Men de vill också problematisera hur vi vuxna begränsar barnen i våra parkmiljöer och på andra publika platser.

 

Verka för barns rättigheter

- Vi är glada över samarbetet med HDK och studenternas fina arbeten, som ger oss nya insikter och bidrar till att göra barns röster hörda. Det ligger helt i linje med vår ambition att verka för barns rättigheter, säger Anna Forsgren, VD, Alfons Åbergs Kulturhus.

De 13 objekt som visas i utställningen är av vitt skilda karaktärer. Här finns bland annat en ”mood swing” i elastiskt rep, en hydda med genomskärningar som skapar skuggspel och flera andra lekredskap. Besökaren möter också föremål som med konstnärlig skärpa ställer kritiska frågor om den offentliga miljön, som till exempel det flyttbara staketet, som begränsar men också låter barnet flytta dessa gränser.

Utställningen är ett samarbete mellan Child Culture Design på Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet, och Alfons Åbergs Kulturhus med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Clarion Hotell

JÄMFÖR FLER CLARION HOTELL >>

Liknande Hotell i närheten

img